نرم افزارهای الکترومغناطیسی

هشتم اردیبهشت 1396

نرم‌افزار HFSS

شرکت ANSYS

یک نرم‌افزار تحلیل تمام موج (Full Wave) به روش اجزاء محدود (FEM) است که می‌تواند قطعات سه بعدی اعم از آنتن و سایر قطعات غیرفعال مایکروویوی را شبیه‌سازی نماید.
- دانلود ANSYS Electromagnetics Suite (HFSS)، ویرایش 18
- دانلود HFSS، ویرایش 15.02، نسخه 64 بیتی
- دانلود HFSS، ویرایش 14.01، نسخه 32 بیتی


ششم آذر 1394

نرم‌افزار CST Studio Suite

شرکت CST

این نرم‌افزار از بخش‌های مختلفی نظیر CST MICROWAVE STUDIO برای تحلیل قطعات مایکروویوی، CST EM STUDIO برای تحلیل فرکانس پایین، CST PCB STUDIO برای تحلیل مدارهای چاپی و بسته‌بندی، CST CABLE STUDIO برای تحلیل کابل‌ها، و CST MPHYSICS STUDIO جهت تحلیل‌های مکانیکی و دمایی تشکیل می‌شود. بخشی که از مجموعه‌ی CST که بیشتر از همه مورد استفاده قرار می‌گیرد بخش CST MICROWAVE STUDIO با قابلیت تحلیل تمام موج (Full Wave) است که می‌تواند قطعات سه بعدی اعم از آنتن و سایر قطعات غیرفعال مایکروویوی را با استفاده از تکنیک Finite Integration شبیه‌سازی نماید.
- دانلود CST، ویرایش 2015 SP6.0


پانزدهم اسفند 1394

نرم‌افزار FEKO Suite

شرکت Altair Engineering

FEKO Suite مجموعه‌ی نرم‌افزاری برای تحلیل تمام‌موج محدوده‌ی وسیعی از مسائل الکترومغناطیسی است. از کاربردهای آن می‌توان به تحلیل EMC، طراحی آنتن، مدارها و آنتن‌های مایکرواستریپ، محیط دی‌الکتریک، تحلیل پراکندگی امواج و محاسبه سطح مقطع راداری اشاره نمود. هسته‌ی این نرم‌افزار مجموعه‌ی جامعی از روش‌های محاسباتی قدرتمند را فراهم می‌کند و برای تحلیل ورقه‌های دی‌الکتریک نازک، اجسام دی‌الکتریک همگن چندگانه و محیط‌های لایه لایه صفحه‌ای توسعه داده شده است.
- دانلود FEKO، ویرایش 7.0


ششم آذر 1394

نرم‌افزار COMSOL Multiphysics

شرکت COMSOL

COMSOL Multiphysics نرم‌افزاری با کاربری عمومی است که قادر است مسائل فیزیکی مختلف را با استفاده از روش‌های عددی پیش‌رفته مدل‌سازی و شبیه‌سازی نماید.
- دانلود COMSOL Multiphysics، ویرایش 5.2


هشتم اردیبهشت 1396

نرم‌افزار AWR Design Environment

شرکت AWR (متعلق به شرکت NI)

نرم‌افزار AWR Design Environment: این نرم‌افزار متشکل از سه بخش می‌باشد که مهم‌ترین آن Microwave Office با قابلیت شبیه‌سازی پاسخ مدارات مایکروویوی فعال و غیرفعال به خصوص مدارات مایکرواستریپی است. در این نرم‌افزار، تحلیل با استفاده از مدل و پارامترهای پراکندگی زیرقطعات مدار انجام می‌گردد.
- دانلود AWR Design Environment، ویرایش 13


هفتم خرداد 1394

نرم‌افزار ADS

شرکت Keysight Technologies

این نرم‌افزار شبیه به نرم‌افزار AWR ولی با قابلبت‌های بیشتر برای تحلیل مدارات آنالوگ و سیستم‌های دیجیتال است. در ضمن، این نرم‌افزار می‌تواند ساختارهای لایه‌ای را با استفاده از روش ممان (Moment Method) تحلیل تمام موج (Full Wave) نماید.
- دانلود ADS، ویرایش 2014.01