معرفی کتب مرجع

کتب مرجع الکترومغناطیس

در این بخش، کتاب‌هایی که معمولا به صورت مرجع درسی در دانشگاه ها مورد استفاده قرار می‌گیرند معرفی می‌گردند. مراجع فارسی به شرح زیر می‌باشند:

  • دیوید ک. چنگ، الکترومغناطیس میدان و امواج، ترجمه پرویز جبه‌دار مارالانی و محمد قوامی، انتشارات دانشگاه تهران.
  • ویلیام هیت و جان باک، الکترومغناطیس مهندسی، ترجمه محمود بهار، انتشارات نگارنده دانش.

مراجع به زبان انگلیسی نیز به شرح زیر هستند:

  • D. K. Cheng, Field and Wave Electromagnetics, 2nd Edition, 1989.
  • W. Hayt and J. Buck, Engineering Electromagnetics, 8th Edition, 2011.
  • J. R. Reitz and F. J. Milford, Foundations of Electromagnetic Theory, 4th Edition, 1992.
  • M. H. Nayfeh and M. K. Brussel, Electricity and Magnetism, 1st Edition, 1985.
  • R. F. Harrington, Time-Harmonic Electromagnetic Fields, 1st Edition, 1961.
  • C. A. Balanis, Advanced Engineering Electromagnetics, 2nd Edition, 2012.
  • J. D. Jackson, Classical Electrodynamics, 3rd Edition, 1998.